Nieuwe Drank- en Horecawet

De gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) verplicht gemeenten bij verordening regels te stellen ter voorkoming van oneerlijke mededinging, waaraan paracommerciële rechtspersonen (sportverenigingen, dorpshuizen, kerkgenootschappen, scholen, etc. die in eigen beheer horeca-faciliteiten exploiteren) zich te houden hebben bij de verstrekking van alcoholhoudende drank.


Deze regels zijn op zichzelf geen nieuw fenomeen. Hiervoor was bepaald dat dergelijke regels, in de vorm van voorschriften en beperkingen, verbonden werden aan de vergunning die de paracommerciële rechtspersonen overeenkomstig artikel 3 van de DHW nodig hebben om een horecabedrijf te mogen uitoefenen. Die voorschriften en beperkingen worden dus overgeheveld van de vergunning (die blijft bestaan) naar een algemene regel (de gemeentelijke verordening). (Bron VNG ledenbrief 15 maart 2013)


 


Oskam Advies biedt u de mogelijkheid om alle werkzaamheden om een verordening te implementeren bij uw gemeente uit handen te nemen zodat u voor 1 januari 2014 over een verordening beschikt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Edwin Oskam via email info@oskamadvies.com of per telefoon + 31 6 16 544 210.