Detachering bij gemeenten

Ik werk als ZZP’er bij verschillende gemeenten als juridisch adviseur, projectleider en leidinggevende. Als detacheringsbureau kunt u contact opnemen met mij om mij voor uw bedrijf in te zetten in de overheidsdienstverlening. Ik ben afgestudeerd in Nederlands Recht, met de specialisatie Ruimtelijk bestuursrecht.

Bij de gemeente Putten heb ik ruime ervaring opgedaan als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting. Ik heb ervaring in het opstellen van bestemmingsplannen, het voeren van alle ruimtelijke procedures en het laten aansluiten van de gemeente Putten bij de regionale woonruimteverdeling Noord-Veluwe. Bij de gemeente Putten heb ik zienswijzen en bezwaarschriften behandeld. Ik heb de gemeente vertegenwoordigd in de bezwaarschriftencommissie, bij de rechtbank en Raad van State.

Bij de gemeente Texel heb ik de teams Vergunningen (15 fte) en Handhaving (8 fte) aangestuurd. Op Texel is het team Vergunningen verantwoordelijk voor alle te voeren Ruimtelijke procedures, ontheffingen, APV vergunningen, Drank & Horeca vergunningen etc. Daarbij heb ik erop gestuurd dat alle Wabo processen digitaal in het systeem Squit XO terecht zijn gekomen en dat de gemeente Texel Omgevingsvergunningen nu volledig digitaal behandeld en afgeeft. De totstandkoming van een goede samenwerking tussen de beide teams was van belang om het Wabo proces goed te implementeren. Daarbij was ik onder andere verantwoordelijk voor de projecten deregulering en evenementenbeleid. Ik ben projectleider RUD geweest binnen deze gemeente en heb dit traject volledig in de besluitvorming gebracht. Mijn goede gevoel voor bestuurlijke verhoudingen was in dit proces van essentieel belang. Ik ben gezien zijn reeds ruime ervaring bedreven in het coördineren en aansturen van in- en externe adviseurs en heeft de capaciteit/ervaring voor het sturen, afstemmen en coördineren van planprocessen.

Bij de gemeente Emmen heb ik de opdracht als sr. juridisch medewerker bezwaar en beroep Wmo vervuld. Daar behandelde ik bezwaarschriften die bij de gemeente Emmen worden ingediend. Deze opdracht is via Interwerk BV. Ik heb tevens verweerschriften voor de gemeente Emmen opgesteld. Deze opdracht is rechtstreeks gegund aan Oskam Advies.


Bij de gemeente Hilversum ben ik juridisch medewerker Handhaving. Ik behandel handhavingsverzoeken, overtredingen en stel legalisatieadviezen op. Bij deze opdracht is met name de bouw van illegale appartementen in woonhuizen en illegale kamerverhuur het onderwerp. Deze opdracht is via Experis, Manpower.